TelefonVenn - der du bor!


Motvirker ensomhet og skaper trygghet i nærmiljøet

TelefonVenn er for deg som ønsker en god samtale

  • TelefonVenn er et av tilbudene Nærmiljøsenteret tilbyr deg som bor i Grenland og som ønsker noen å snakke med. Kontakt oss gjerne om du ønsker å bli TelefonVenn for noen, eller du ønsker en selv. Nærmiljøsenteret kartlegger dine interesser og ønsker  slik at du får en best mulig kopling til din TelefonVenn. Målet er at samtalene skal oppleves som meningsfulle for begge parter. 

Hvordan kommer jeg i gang med TelefonVenn?

  • Regirstrer deg på TelefonVenn.no eller ta kontakt med Gulset Nærmiljøsenter på frivillig@gulset.org eller tlf. 93427416

Tilbake