Hva skjer i Gulset og Skotfoss menighet


Faste aktiviteter i Gulset kirke for alle aldre hele uken - følg med på kalender for nyheter.

Mandag:
SUPERMANDAG: Vi inviterer hele familien til Gulset kirke annenhver mandag. 

Kl. 16.00-17.00 

Det blir servert enkel middag mellom kl.16.00-17.00. Kom når du vil i det tidsrommet.

Kl. 17.00-18.00

- Småbarnstrall - Sang og musikkstund for barn fra 1-3 år sammen med en voksen.

- Kode Z og SuperVox - Sang, lek og ulike hobby-aktiviteter for barna fra 4 år og opp til 4. klassinger.

SPEIDERN hver mandag kl.18.00.

BØNNEVAKTTJENESTEN hver mandag kl.19.30.

 

Tirsdag:
ÅPENT HUS hver tirsdag fra kl.11.00-13.00

BABYTRALL 10 tirsdager i semesteret. Hver uke kl.11.00-13.00
Påmelding til inger@gulsetkirke.no 

G-VOX (Kor for voksne) hver tirsdag kl.19.30

 

Onsdag:
Ungdomskveld i kirka

KRIK GULSET
Vi er et lokalag av KRIK (Kristen Idrettskontakt), og samarbeider med Gulset Kirke. KRIK sin visjon er følgende: "Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet".

STED: Gymsalen på Gulset ungdomsskole
TID: Onsdager kl 17.30 - 19.00
FOR HVEM: Alle som går på ungdomskole og eldre er velkomne hos oss. Kom som du er, eller heng på noen du kjenner.
HVA: Vi har leker, ballspill og stafetter. Fokuset er å ha det gøy! De med konkurranseinstinkt kniver litt ekstra. Alle velykkede krik-treninger har dessuten en andakt/vitnesbyrd/ord-for-dagen underveis.

FOKUS

I Gulset kirke er det mange ungdommer mellom 13-18 år som kommer innom kirka i løpet av uka, men hva er det egentlig vi driver med?

Hver onsdag kveld kl. 19.00 - 21.00 møtes vi i Gulset kirke for sosialisering, servering, andakt og lek. Gjennomsnittelig er vi mellom 20 og 30 ungdommer hver onsdag, som syntes det er utrolig gøy å bli kjent med Jesus og hverandre. Alle ungdommer er velkommen!

 

Torsdag:
Gla`vox (kor fra 5. til 8.klasse) hver torsdag kl.17.30 Ansvarlig Odd Jakobsen,99 43 28 85

 

Søndag:
Hver søndag kl.11.00 er det gudstjeneste 
Sprell Levende søndagsskole. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

 

Tilbake