Menighetsrådet


Menighetsrådet for perioden 2020-2024

Innkalling, referat og vedlegg til MR kan du også lese på menighetskontoret.
 

Menighetsrådets medlemmer

1. Øyvind Einar Drangsland (Leder)

2. Jostein Innerdal (Nestleder)

3. Nora Elisabeth Aanmoen Sannerud

4. Sondre Johan Evensen

5. Stian Solli Berg

6. Håvard Heines

7. Signe-Marie Aaslund

8. Kari Lotsberg

 

9. Geir Andre Henriksen (Referent)

10. Laila Åreskjold

11. Jon Inge Hanger

12. Cathrine Hilde Solvi

13. Mads Henrik Hauk (Økonomiansvarlig)

 

 

Tilbake