Nytt menighetsråd Gulset og Skotfoss


Etter en runde med omvalg er det nå klart hvem som blir med i det nye menighetsrådet for Gulset og Skotfoss.

 

Menighetsrådet har konstituert seg og her er oversikten over medlemene.

Jostein Innerdal, leder.

June-Maria Ruud, nestleder

Thomas Nees

Ole Ragnar Helgen

Laila Åreskjold

Margrethe Oldrup Olsen

Thomas Tande-Halvorsen

Pål Haugerød

Vara:

Hans Edvard Uleberg

Kari Ingebretsen

Marit Halvorsen

Arne Nokevje

Solveig Eikstad Mpgaze

Tilbake