Dåp


Her kan du melde opp dåp elektronisk eller du kan ringe vårt menighets kontor.

Velkommen til dåp i Gulset og Skotfoss menighet.

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er gjennom dåp man blir medlem av Den norske kirke. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.

Foreldrene velger faddere som skal være vitner om at barnet er døpt med en kristen dåp. De lover også å be for barnet og lære barnet selv å be. Dessuten skal fadderne hjelpe barnet til å bli kjent med bibelfortellingene og oppmuntre henne eller ham til å gå til nattverd.

Hvert barn som blir døpt, skal ha minst to faddere, og de må ha fylt 15 år. Det er ingen øvre grense for hvor mange faddere barnet kan ha. I tillegg til å være vitner under dåpen påtar fadderne seg viktige oppgaver med å hjelpe til å gi barnet opplæring i den kristne tro, og de bør velges med dette for øye. Som faddere kan det bare velges personer som er medlemmer i Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Det er presten som ser til at valget av faddere svarer til disse forutsetningene.

Foreldre bruker påmeldingsmodulen til å melde dåp.
Selv om vi har elektronisk påmelding er det fortsatt mulig å ringe kirkekontoret eller vårt menighetskontor slik som før. Ta kontakt hvis du har spørsmål.

Gulset menighetskontor telefontid tirsdag og fredag kl.09.00-15.00

 

Dåpspåmelding

 

Velkommen til dåp!

 

Tilbake