Ungdomsarbeidet vårt


Vi har et aktivt ungdomsarbeid i Gulset og Skotfoss menighet som møtes hver onsdag fra kl 19-21 i ungdomsrommet i kjelleren i Gulset kirke.

I Gulset kirke er det mange ungdommer mellom 13-18 år som kommer innom kirka i løpet av uka, men hva er det egentlig vi driver med?

FOKUS

Hver onsdag møtes mellom 20 og 30 ungdommer i Gulset kirke kl. 19.00 - 21.00. Sammen bruker vi kvelden på å spille spill, leke og konkurrere, spise og ikke minst høre om Jesus. Vi ønsker at Fokus skal være et sted hvor ungdommer kan trives og føle seg sett uansett alder og bakgrunn. Vi er veldig heldige som har flere ledere, både ungdommer og voksne, som er med på å tilrettelegge kvelden slik at vi sammen får fine og oppløftende kvelder. 

KRIK

KRIK er et lokallag (Kristen Idrettskontakt) som Gulset kirke samarbeider med. KRIK sin visjon er følgende: "Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet". 

KRIK møtes hver onsdag kl. 17.30 - 19.00 i Gymsalen på Gulset ungdomsskole. Dette er et tilbud for alle som går på ungdomsskolen og oppover. Sammen blir det lek, ballspill og stafetter. Fokuset er å ha det gøy! Alle vellykkede KRIK-treninger har dessuten en andakt/vitnesbyrd/ord-for-dagen underveis i treninga. 

LEIR

I Gulset kirke setter vi stor pris på et godt leir-fellesskap. Derfor arrangerer vi opp til flere leirer for ungdommene våre i året, noe som virker å være populært! 

 

 

 

Tilbake